Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Get SoMe Help
v/ Allan Isaksen
Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nr: 29368546
Lollandsvej 25, st.tv.
Mail: mail@getsomehelp.dk
Tlf.: +45 51 911 360
Startdato: 04.10.2014

Priser

GSH (Get SoMe Help) tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i de angivne priser. Vi forbeholder os endvidere retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Eventuelle prisstigninger på abonnementer og serviceydelser vil dog blive varslet med minimum 3 mdrs. varsel. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Garanti

Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. Ved abonnementer, online produkter og serviceydelser tilbyder GSH 30 dages fuld tilfredshedgaranti.

Betalingsvilkår

Alle beløb på siden er i Danske kroner (DKK) og ex. moms.
Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.
Betaling kan ske ved kreditkort eller pr. faktura – vi modtager VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes, eller når link til download er sendt pr. mail.

Ved abonnementer og serviceydelser fremsendes faktura.
Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på GSH’s bankkonto senest 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder vi os retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering sker via mail. Der opkræves faktureringsgebyr pr. faktura ved anmodning om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, skal reklamation oprettes senest på forfaldsdatoen. Er en reklamation ikke oprettet i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor GSH.

GSH forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.
Ved rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er GSH berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

Ordrebekræftelse

Ved at gennemføre en handel på getsomehelp.dk accepteres Almindelige betingelser og Vilkår.
Ved afgivelse af en ordre sendes kvittering via mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Når ordren ekspederes modtages ordrebekræftelse via mail.

Levering

Ved køb af fysiske produkter tilstræber vi at afsende ordrer oprettet inden Kl. 15.00 samme dag. Ordrer oprettet senere end kl. 15.00 sendes næstfølgende hverdag

Levering sker med transportør eller kurertjeneste hyret af GSH. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.

GSH bærer ikke ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

Tilbagelevering

Vi accepterer tilbagelevering af fysiske produkter inden for 14 dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være uanvendt og returneret i ubrudt emballage, i pæn stand, uden skader og slag.

Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i et eventuelt tilgodehavende, eller faktureres separat.

Ved tilbagelevering af et produkt kan GSH kontaktes via “Min konto / Ordrehistorik” på hjemmesiden – hvor der kan oprettes en anmodning. Alternativt kan vi kontaktes via telefon og mail.

Modtagelse af et sagsnummer betyder ikke, at en tilbagelevering er godkendt. Produkter bedes returneret sammen med kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer.

Godkendes en tilbagelevering skal det pågældende produkt være GSH i hænde senest 14 dage efter modtagelse af sagsnummer. Fragten skal være betalt, og produktet skal være forsvarligt pakket ind i en godkendt ydre emballage. Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten.

Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres på kundens regning – men ikke før der er indgået aftale om dette. Godkendte tilbageleveringer krediteres til kunden med fradrag af eventuelle udgifter for tilbageleveringen. Godkendelse af tilbageleveringer sker med forbehold for, at kunden opfylder ovenstående forpligtelser.

Ordrer på skaffevarer kan kun annulleres eller returneres, hvis varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer vil være tydeligt markeret i både produktinfomation på siden samt på både ordrebekræftelse og faktura.

Reklamation

Varer skal kontrolleres ved modtagelse/levering. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal reklamation være GSH i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den ovenfor angivne måde.

Reklamation oprettes via “Min konto/ordrehistorik” på getsomehelp.dk – eller ved at kontakte os pr. telefon eller mail med oplysning af ordrenummer.

Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at reklamationen er godkendt. Sagsnummeret er gyldigt i 14 dage. Produktet skal returneres og være GSH i hænde senest 14 dage efter reklamationen er indgivet.

Ved returnering af produktet skal returneringsomkostningerne være betalt. Ordrenummer, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet.

Returnering skal foregå i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel.

Vi forbeholder os retten til at kontrollere det returnerede produkt samt til at afkræve eventuel testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

Gældende lovgivning og i tilfælde af tvister/uoverensstemmelser

Dansk lovgivning finder anvendelse på disse vilkår og betingelser. Tvister, der opstår på grundlag af disse vilkår og betingelser skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i København. Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse betingelser og vilkår.

I tilfældet, hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af én eller tre voldgiftsmænd.

GSH vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Københavns Byret som første instans.

Force Majeure

GSH er berettiget til, uden ansvar for skader, at begrænse, annullere eller udsætte leveringer for så vidt angår, at udførelsen er umulig eller forhindret eller vil bevirke til en stigning i pris forårsaget af omstændigheder udenfor vores kontrol, såsom krigslignende begivenheder, oprør og uroligheder, forstyrrelser i almene forhold, eksport- og importrestriktioner, lovændringer eller ændringer i fortolkning af loven, handlinger foretaget af offentlige myndigheder, strejker, lockouts, blokader, eller andre arbejdshindringer, brand, eksplosioner eller anden ulykke, eller for fejl eller forsinkelser i ydelser foretaget af underleverandør på grund af de ovennævnte omstændigheder.

Andet

GSH forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, priser, tekniske specifikationer og produkttilbud uden forudgående varsel.

Informationer og priser er forsynet med forbehold for tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.

Oplysningerne på hjemmesiden udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet.

En kunde er ikke berettiget til at overdrage aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen uden skriftligt samtykke fra GSH.

GSH forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse Almindelige betingelser og Vilkår.

Få tips og inspiration i din indbakke!

Få tips og inspiration i din indbakke!

Tips og gode råd til video, webdesign og online marketing ca. hver 14. dag.

Navn:

E-mail:

Tak - du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.